[Project_owners] Extension crashing Thunderbird - need talkback reader

Pawel Krzesniak im0 at gazeta.pl
Thu Dec 2 08:52:34 EST 2004


* Frank on [2004-12-02 02:44]:
> Is it possible to get the utility that 'reads' the output from talkback ?

will this be enough?
http://talkback-public.mozilla.org/talkback/fastfind.jsp

cheers,
-- 
Pawel

-- 
'Kuchnia' - zamów prenumeratê miesiêcznika do 15 grudnia, a otrzymasz wybrany przez siebie film DVD: Nigdy w ¿yciu - cena prenumeraty z filmem tylko 59 z³, To w³a¶nie mi³o¶æ - cena prenumeraty z filmem tylko 60 z³.
Zamówienie z³o¿ysz pod adresem: http://kobieta.gazeta.pl/kuchnia/2078193,60585,2404910.html


More information about the Project_owners mailing list