Entón o tema vai así: <div><br></div><div>Keko: 2/2 </div><div>Outros: 0/0</div><div><br></div><div>Votaron: damufo, ifrit.</div><div><br></div><div>Ou sexa, dous votos de dous para Keko.</div><div><br></div><div>Ide completando. </div>


<div><br></div><div>Saúde, Manuel</div><div><br></div><div><br><div class="gmail_quote">2010/3/22 Jesús <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:xermolinho@gmail.com" target="_blank">xermolinho@gmail.com</a>&gt;</span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">


Estou de acordo con Manuel en practicamente todo :)<br>
<br>
E apoio a candidatura de Keko (podería cambiar se me dades moitas<br>
razóns en contra), pero penso que hai que ir tomando unha decisión<br>
(semella que esta rolda é máis lenta tomando decisións, en comparación<br>
con outros proxectos similares)<br>
<br>
Moi importante as cousas que foi apuntando Manuel en relación ca participación.<br>
<br>
Penso que tamén queda claro que é unha persoa que se cuestionou<br>
bastante sobre o proxecto e a comunidade e que podería ser un bo<br>
coordinador.<br>
<br>
Un saúdo,<br>
ifrit<br>
<br>
2010/3/22 Manuel Souto Pico &lt;<a href="mailto:m.soutopico@gmail.com" target="_blank">m.soutopico@gmail.com</a>&gt;:<br>
<div><div></div><div>&gt; Ola,<br>
&gt;<br>
&gt; En primeiro lugar, quería pedirvos que deixedes de dicir &quot;coordenación&quot; :)<br>
&gt; Coordinémonos neste aspecto, por favor.<br>
&gt;<br>
&gt; Práceme ver que Trasno se interesa pola continuidade deste proxecto e ver<br>
&gt; que mesmo propoñen unha persoa decidida, con ganas e enerxía e que parece<br>
&gt; ter bastante claro o que hai que facer ou por onde hai que tirar. Benvido<br>
&gt; sexa, botaba de menos algo así. É certo que o tempo pasa e o tempo é ouro.<br>
&gt;<br>
&gt; Eu considerei a posibilidade de asumir a coordinación, basicamente porque<br>
&gt; non vía interese ou dispoñibilidade de ningunha outra parte e tiña medo a<br>
&gt; que isto ficase á deriva. Sigo estando interesado en participar nas funcións<br>
&gt; de xestión e coordinación e en axudar, pero sempre tiven reservas para<br>
&gt; candidatarme como coordinador (e nunca cheguei a facelo), polas razóns que<br>
&gt; expuxen neste fío anteriormente (os requisitos que creo que debe ter o<br>
&gt; coordinador).<br>
&gt;<br>
&gt; * Comparto en xeral as inquietudes de Keko. Penso que a calidade é tan<br>
&gt; importante como a cantidade, aínda que cando hai que ter algo pronto en tal<br>
&gt; data ás veces hai que facer sacrificios, e a calidade adoita verse afectada.<br>
&gt; É preferíbel ter a última versión acabada con erros ou non tela acabada a<br>
&gt; tempo?<br>
&gt; Tamén creo que hai que renunciar a preferencias persoais en favor dos<br>
&gt; consensos colectivos e que hai que unificar criterios en todas as traducións<br>
&gt; ao galego (de maneira aberta e multidireccional, e non que cada grupo vaia<br>
&gt; polo seu lado). Para dar *lexitimidade* aos consensos &quot;colectivos&quot;, porén, é<br>
&gt; necesario que saibamos involucrar a todo o mundo nunha discusión conxunta e<br>
&gt; que todas as partes sexan capaces de ceder algunha vez. Quero dicir que os<br>
&gt; que estamos nesta lista deberíamos poder dialogar e chegar a acordos<br>
&gt; terminolóxicos, fraseolóxicos e estilísticos coa xente de Trasno e da CiF e<br>
&gt; de calquera grupo que galeguice software, e chegado o caso todos debemos ser<br>
&gt; capaces de ceder.<br>
&gt;<br>
&gt; * Non son o único que pensa así nesta lista. Iso paréceme moi importante,<br>
&gt; porque é a mesma lingua e é o mesmo tipo de produto, por iso hai que reducir<br>
&gt; a fragmentación e a disparidade de criterios, facendo todos un esforzo e<br>
&gt; mesmo sacrificios. Esa sería unha das cousas que eu tentaría facer se fose<br>
&gt; coordinador (non sei até que punto sería posíbel pero sería e é un<br>
&gt; obxectivo). Eu apoiaría un candidato a coordinador que demostre preocupación<br>
&gt; neste sentido. Ti (Keko) en certo modo xa demostras que sabes como mellorar<br>
&gt; a consistencia das traducións con base nos recursos xa elaborados, e iso é<br>
&gt; moi necesario, pero eu estoume referindo máis ben á discusión futura sobre<br>
&gt; termos aínda non fixados ou consensuados. Que compromiso podes podes asumir<br>
&gt; neste sentido e que vías de actuación contemplas?<br>
&gt;<br>
&gt; [Hai outras cousas que eu quero facer, concretamente para incentivar a<br>
&gt; participación de tradutores e estudantes de tradución, pero podo facelas ou<br>
&gt; propolas máis adiante mesmo sen ser coordinador. O voluntariado ás veces<br>
&gt; tende a ser desprofesionalizador do sector correspondente pero creo que nós<br>
&gt; podémolo utilizar para todo o contrario: para ofrecer un &quot;campo de probas&quot;<br>
&gt; nun contexto real a futuros profesionais galegos da localización, ao tempo<br>
&gt; que simbioticamente contribúen ao proxecto cun traballo de calidade.]<br>
&gt;<br>
&gt; * En principio, non estou de acordo cunha cousa que di Keko. &quot;O que queira a<br>
&gt; coordinación (...) terá que (...) revisar todo o que se traduce&quot;. Non é<br>
&gt; estritamente necesario que o coordinador sexa o revisor último das<br>
&gt; traducións. Unha cousa é facer un control de calidade final para asegurar a<br>
&gt; harmonía terminolóxica, facer as comprobacións de formato e de variábeis,<br>
&gt; etc. pero se o coordinador ten un perfil técnico creo que a revisión<br>
&gt; lingüística principal debería apoiarse (tamén) noutros piares. Opinións?<br>
&gt;<br>
&gt; * Keko, como farías a asignación de tarefas (traducións, revisións, etc.)?<br>
&gt; Eu creo que debería ser un proceso de chamamentos na lista ou no foro<br>
&gt; de <a href="http://www.g11n.net" target="_blank">www.g11n.net</a> para cada paquete que vaia chegando, aos que as persoas<br>
&gt; interesadas respondan en función da súa disponibilidade, e se asigne á<br>
&gt; primeira en responder e/ou que máis disponibilidade manifeste. Faríalo así?<br>
&gt; Terías en conta outros criterios?<br>
&gt;<br>
&gt; * Así mesmo, eu apoiaría a escolla dun candidato que propoña unha<br>
&gt; coordinación aberta e participativa, que se comprometa a documentar e dar<br>
&gt; conta na lista ou en <a href="http://g11n.net" target="_blank">g11n.net</a> dos procesos e liñas de actuación (tanto<br>
&gt; internas como externas) para que os demais poidamos seguilas e mesmo<br>
&gt; asumilas ou participar en momentos dados. Ademais, eu non vexo isto como<br>
&gt; &quot;por un lado, está o grupo de Manuel, ou X, e polo outro, o grupo de<br>
&gt; Trasno&quot;. Pareceríame ben que un dos candidatos (o que a lista escolla) asuma<br>
&gt; o labor principal de coordinación e o(s) outro(s) colabore(n) con el nas<br>
&gt; tarefas de xestión dos proxectos en función das necesidades e das<br>
&gt; posibilidades dos proxectos e dos intereses das persoas. Keko, dicías que<br>
&gt; habería &quot;un par de persoas que te axudarían no resto&quot;. Quen comporía o teu<br>
&gt; equipo? Pensas que sería viábel unha coordinación transparente e<br>
&gt; participativa? Eu penso que vas por aí pero gustaríame sabelo decerto.<br>
&gt;<br>
&gt; En principio, creo que a candidatura de Keko é sólida. A lista está un pouco<br>
&gt; parada e creo, como Keko, que habería que mover ficha xa. En principio, a<br>
&gt; candidatura de Keko é a única que hai, e sería a escollida se a lista se<br>
&gt; mostra maioritariamente a favor dela. Se a lista se mostrase<br>
&gt; marioritariamente en contra, eu ofreceríame como candidato alternativo<br>
&gt; temporalmente mentres non houbese unha persoa de consenso. Persoalmente<br>
&gt; penso que hai que acabar coas suspicacias entre nós, pero por min que non<br>
&gt; falten alternativas.<br>
&gt; Tamén, por último, gustaríame que a lista opinase sobre a proposta que fixo<br>
&gt; alguén de que o coordinador se comprometa a renunciar se a tradución non<br>
&gt; está ao 100% para a saída dunha nova versión. Pensades que isto debe ser<br>
&gt; así?<br>
&gt; Por favor, manifestádevos. Propoño dar de prazo até fin deste mes para<br>
&gt; terminar o debate e a votación (e que alguén me contradiga se pensa que é<br>
&gt; pouco tempo).<br>
&gt; Un saúdo e desculpas por este correo tan longo.<br>
&gt; Apertas, Manuel<br>
&gt;<br>
&gt; 2010/3/16 Enrique Estévez Fernández &lt;<a href="http://keko.gl" target="_blank">keko.gl</a>@<a href="http://gmail.com" target="_blank">gmail.com</a>&gt;<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; Boas.<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; Estamos perdendo un tempo moi valioso e aquí nadie opina. O que queira<br>
&gt;&gt; a coordinación tense que mollar e traballar duro. Terá que crear<br>
&gt;&gt; procedementos para dividir as traducións, crear calendario de traballo<br>
&gt;&gt; e revisar todo o que se traduce. Xa que ten que coordinadar máis dun<br>
&gt;&gt; proxecto e conseguir que os produtos estean ao 100% para o seu<br>
&gt;&gt; lanzamento.<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; O dito, Suso quere alguén que a comunidade elixa, así que nos toca<br>
&gt;&gt; decidir entre todos. Eu creo que xa hai varios candidatos, polo menos<br>
&gt;&gt; un equipo no que está Manuel, Damufo e outro máis senon me equivoco,<br>
&gt;&gt; que coordinaría Manuel Souto.<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; Por outro lado está Trasno, onde en principio keko (eu) sería o<br>
&gt;&gt; coordinador e e un par de persoas que lle axudarían no resto.<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; Non sei se hai máis candidatos, pero habería que resolver esto, xa que<br>
&gt;&gt; hai cadeas novas cada día que pasa en todos os proxectos de Mozilla e<br>
&gt;&gt; non son poucos. Agora non teño a man para darvos a ligazón onde se<br>
&gt;&gt; pode consultar pero hai moitísimo que facer e máis para xente novata<br>
&gt;&gt; no tema da xestión de Mozilla, así que a pornos as pilas.<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; Facemos unha votación ou algún sistema para elixir. Ou simplemente o<br>
&gt;&gt; grupo de Manuel Souto se fai cargo e o resto a colaborar, hai que<br>
&gt;&gt; decidirse xa, o tempo corre en contra de contar coas seguintes<br>
&gt;&gt; versións en galego e se pode ser con paquetes oficiais (que é o<br>
&gt;&gt; ideal).<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; Un saúdo.<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; 2010/3/12, David Marcos Ramas &lt;<a href="mailto:davidmarcosramas@gmail.com" target="_blank">davidmarcosramas@gmail.com</a>&gt;:<br>
&gt;&gt; &gt; Ola é totalmente irrelevante pero o do nome en cor rosa é porque uso<br>
&gt;&gt; &gt; Gmail,<br>
&gt;&gt; &gt; e cada correo novo co mesmo asunto vai aparecendo a continuación dos<br>
&gt;&gt; &gt; outros<br>
&gt;&gt; &gt; cambiando a cor do remitente... coincidiu que copiei e peguei o teu<br>
&gt;&gt; &gt; nome,<br>
&gt;&gt; &gt; máis nada :-D<br>
&gt;&gt; &gt;<br>
&gt;&gt; &gt;<br>
&gt;&gt; &gt; Polo tema en cuestión da coordinación, se cadra sería positivo que<br>
&gt;&gt; &gt; alguén<br>
&gt;&gt; &gt; que explicase en que consiste exactamente, cales son as funcións<br>
&gt;&gt; &gt; dedicación<br>
&gt;&gt; &gt; estimada, etc... creo que algo xa se puxo, pero se cadra había que<br>
&gt;&gt; &gt; especificalo máis, para que se hai alguén que pense en asumir a<br>
&gt;&gt; &gt; coordinación<br>
&gt;&gt; &gt; teňa claro se vai poder ou non.<br>
&gt;&gt; &gt;<br>
&gt;&gt; &gt; Saudos,<br>
&gt;&gt; &gt; David<br>
&gt;&gt; &gt;<br>
&gt;&gt; &gt; 2010/3/12 Leandro Regueiro &lt;<a href="mailto:leandro.regueiro@gmail.com" target="_blank">leandro.regueiro@gmail.com</a>&gt;<br>
&gt;&gt; &gt;<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; 2010/3/12 Manuel Souto Pico &lt;<a href="mailto:m.soutopico@gmail.com" target="_blank">m.soutopico@gmail.com</a>&gt;:<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; Ola,<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; Estiven esta semana un pouco liado e acabo de ler agora o que fostes<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; escribindo.<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; Grazas, Suso e David, polos ánimos e a confianza. David, por<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; curiosidade,<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; por que escribes o meu nome en cor de rosa? :)<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; Realmente vexo que hai unha situación un pouco estraña aquí e<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; gustaríame<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; facer algo por mellorala. Polo pouco que sei, paréceme que unha<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; persoa<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; que<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; se dé ben con todos os grupúsculos estaría nunha boa posición para<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; aglutinar<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; esforzos a prol do proxecto e dar ilusión. Non sei se eu podería<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; facer<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; iso,<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; pero creo que iso é o que fai falta. Sen entrar a valorar, cuestionar<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; ou xulgar as actitudes das persoas (de ninguén) nesta ou noutra<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; lista,<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; dame<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; un pouco de pena a situación actual (actual?) e creo que é necesario<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; facer<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; algo para desbloquear isto.<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; Por outro lado, a miña carga de traballo é variábel e impredecíbel, e<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; dáme<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; medo comprometerme a algo que despois non poida asumir se me xurdiren<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; proxectos grandes. Que pasaría se pasados un número de meses vexo que<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; non<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; podo seguir? Non sería esa inestabilidade prexudicial face á<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; Fundación<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; Mozilla (no sentido de tirarnos credibilidade como grupo)?<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; Outra pregunta: é posíbel ter a priori unha estimación do número de<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; horas<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; semanais que sería necesario dedicar á coordinación?<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; Outra pregunta: non é problema para min ter que asistir unha vez ao<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; ano<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; á<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; reunión da Fundación, pero non sería conveniente que o coordinador<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; teña<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; a<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; súa morada na terra? (eu vivo en Barcelona). Dígoo porque iso<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; facilita<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; xuntarse cos membros do grupo ou asistir a xornadas como as do<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; g11n...<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; Aínda concordando co principio do &quot;silencio consensual&quot;, gustaríame<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; escoitar<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; a opinión de alguén máis das 64 persoas que teoricamente están nesta<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; lista.<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; Un toque nas roldas de localización a glg doutros grupos e<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; proxectos podería<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; servir para &quot;espertar&quot; a participación das persoas que só seguen a<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; rolda<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; de<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; cando en vez, pero creo que non sería opinións fóra desta lista.<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; Bon, se cadra non é tan importante este tema...<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; Leandro, algunha suxestión para incentivar a participación da<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &quot;comunidade&quot;?<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; Refírome á de persoas en principio interesadas na galeguización de<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; produtos<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; de Mozilla, estean xa nesta lista ou non, estean xa noutros proxectos<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; ou<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; &gt; non.<br>
&gt;&gt; &gt;&gt;<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; Entendo que se non te ves con tempo suficiente, ou pensas que nun<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; momento dado poderías non poder dar a cara, quizais se deba pensar<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; noutro sistema de organización e reparto do traballo onde a<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; responsabilidade non recaia en só unha persoa, ou ter un sistema de<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; relevo rápido (como en Trasno). Pero isto depende de se a<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; infrastrutura de Mozilla o permite ou non, ou de se se poden subverter<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; as súas normas (como fixemos en openSuse).<br>
&gt;&gt; &gt;&gt;<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; Para incentivar á xente a participar, pois non sei que dicir. Quizais<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; o primeiro é identificar cales son os problemas ou os atrancos que<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; evitan que a xente se involucre. Isto é evidente. Quizais outra cousa<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; a mellorar sería evitar andar lanzando a nova de que Firefox está ao<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; 100% cada dous por tres xa que a xente di &quot;xa está todo feito e non se<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; precisa a miña axuda&quot;, polo que quizais sexa útil indicar que se pode<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; traducir outras cousas que aínda non están completas, e de cando en<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; vez pedir colaboradores para isto ou para aquelo. Outra cousa sería<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; non intentar tratar a este proxecto como unha caixa pechada, como se<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; non influira, fora influido por, ou precisara dos outros proxectos, xa<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; que seguro que hai xente que prefire traducir por exemplo KDE a<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; traducir en Mozilla e se as datas se solapan pois escollen KDE (por<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; exemplo). A verdade é que pode haber ata unha ducia de factores<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; diversos. Todo isto é moi interpretable e estou seguro de que hai<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; bastantes persoas que van disentir da miña opinión, o cal é moi<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; respectable.<br>
&gt;&gt; &gt;&gt;<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; Ata logo,<br>
&gt;&gt; &gt;&gt;                  Leandro Regueiro<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; _______________________________________________<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; Galician mailing list<br>
&gt;&gt; &gt;&gt; <a href="mailto:Galician@mozdev.org" target="_blank">Galician@mozdev.org</a><br>
&gt;&gt; &gt;&gt; <a href="https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician" target="_blank">https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician</a><br>
&gt;&gt; &gt;&gt;<br>
&gt;&gt; &gt;<br>
&gt;&gt; _______________________________________________<br>
&gt;&gt; Galician mailing list<br>
&gt;&gt; <a href="mailto:Galician@mozdev.org" target="_blank">Galician@mozdev.org</a><br>
&gt;&gt; <a href="https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician" target="_blank">https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician</a><br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; _______________________________________________<br>
&gt; Galician mailing list<br>
&gt; <a href="mailto:Galician@mozdev.org" target="_blank">Galician@mozdev.org</a><br>
&gt; <a href="https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician" target="_blank">https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician</a><br>
&gt;<br>
&gt;<br>
<br>
<br>
<br>
</div></div>--<br>
<div>====================<br>
Visit our cinema weblog: <a href="http://cinemafriki.blogaliza.org" target="_blank">http://cinemafriki.blogaliza.org</a><br>
Visit our blog of fast food of the world: <a href="http://capitulocerdo.blogaliza.org" target="_blank">http://capitulocerdo.blogaliza.org</a><br>
Visit my personal weblog: <a href="http://mediapinta.blogaliza.org" target="_blank">http://mediapinta.blogaliza.org</a><br>
Visit my Street Art weblog: <a href="http://scqstreetart.blogaliza.org" target="_blank">http://scqstreetart.blogaliza.org</a><br>
====================<br>
_______________________________________________<br>
</div><div><div></div><div>Galician mailing list<br>
<a href="mailto:Galician@mozdev.org" target="_blank">Galician@mozdev.org</a><br>
<a href="https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician" target="_blank">https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician</a><br>
</div></div></blockquote></div><br></div>