<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <meta http-equiv="content-type"
 content="text/html; charset=ISO-8859-1">
</head>
<body text="#000000" bgcolor="#ffffff">
Boas a todos os membros do equipo de traduci&oacute;n ao galego de Mozilla.<br>
<br>
En Mancom&uacute;n estivemos traballando na procura do erro que estaba a
afectar ao Thunderbird, conscientes da s&uacute;a gravidade. Realizamos unha
serie de probas ata por fin atopar onde estaba o problema. (Ou polo
menos as probas realizadas as&iacute; o indican)<br>
<br>
O que atopamos &eacute; que hab&iacute;a un problema con d&uacute;as cadeas do seguinte
ficheiro:<br>
<br>
mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties [1]<br>
<br>
Actualmente as cadeas son:<br>
<br>
5036=Descargando %lu de %lu cabeceiras de mensaxes de %S [2]<br>
5037=Descargando %lu de %lu marcas de mensaxes de %S [3]<br>
<br>
E po&ntilde;&eacute;ndoas como segue res&oacute;lvese o problema:<br>
<br>
5036=Descargando de %S - %lu de %lu cabeceiras de mensaxes de %S<br>
5037=Descargando de %S - %lu de %lu marcas de mensaxes de %S<br>
<br>
Polo momento, non se poidan remitir estes cambios ao repositorio
oficial e saia unha nova versi&oacute;n de Thunderbird co erro xa subsanado,
dende Mancom&uacute;n, po&ntilde;eremos a disposici&oacute;n da comunidade a posibilidade de
descargar un paquete de idioma galego para Thunderbird 3.0 que
solucione o problema. <br>
Adxuntamos o paquete a este correo para que o poidades probar. Est&aacute;
feito a partir do paquete de idioma que fornece Mozilla [4]
aplic&aacute;ndolle os cambios antes indicados.<br>
<br>
Un sa&uacute;do.<br>
_______<br>
[1]
<a class="moz-txt-link-freetext"
 href="http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.1/gl/file/1daca55d78aa/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties">http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.1/gl/file/1daca55d78aa/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties</a><br>
[2]
<a class="moz-txt-link-freetext"
 href="http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.1/gl/file/1daca55d78aa/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties#l155">http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.1/gl/file/1daca55d78aa/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties#l155</a><br>
[3]
<a class="moz-txt-link-freetext"
 href="http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.1/gl/file/1daca55d78aa/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties#l162">http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.1/gl/file/1daca55d78aa/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties#l162</a><br>
[4]
<a class="moz-txt-link-freetext"
 href="http://releases.mozilla.org/pub/mozilla.org/thunderbird/releases/3.0.1/linux-i686/xpi/">http://releases.mozilla.org/pub/mozilla.org/thunderbird/releases/3.0.1/linux-i686/xpi/</a><br>
<meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title></title>
<meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 3.1  (Linux)">
<style type="text/css">
        <!--
                @page { margin: 2cm }
                P { margin-bottom: 0.21cm }
                A:link { so-language: zxx }
        --></style>
</body>
</html>