[Galician] Cadeas para traducir en Fennec

Enrique Estévez Fernández eu en keko.me
Mar Nov 9 12:25:39 PST 2010


Boas.

Coas traducións que propuxestes, xa traducín as cadeas. Ou ben collín
algunha das vosas suxestións ou retoqueinas. Puntualizo se é
necesario.

> Beta Tester Tools
(Ifrit) Ferramentas de probador de betas
(Marcos) Ferramentas para o probador de betas (Escollín esta)

> Communicate to Us!
(Ifrit) Ponte en contacto connosco!
(Marcos) Comuníquese connosco! (Escollín esta)

> Give feedback
(Ifrit) Dá a túa opinión
(Marcos) Deanos a súa opinión

Enviar opinión (En principio é o título da xanela que se abre, co que
supoño que é o cadro de diálogo no que se envía a opinión)

> Good
(Ifrit) Bo
(Marcos) Boa (Escollín esta, xa que entendo que fala da Beta, unha boa Beta)

>
> Bad
(Ifrit) Malo
(Marcos) Mala (Esta, polo de antes)

> About this Beta
(Ifirt) Acerca desta beta
(Marcos) Sobre esta beta (O consenso hoxe en día é traducir About por Sobre)

> Force add-ons compatibility
(Ifrit) Forza a compatibilidade dos complementos.
(Marcos) Forzar a compatibilidade dos complementos

> Enable the Error Console
(Ifrit) Permite/habilita a consola de erro
(Marcos) Activar a consola de erro
Activar a consola de erros (O consenso é traducir Enable por Activar,
non se usa xa Habilitar)

> #1 #2 is not compatible with the latest version of Firefox Sync.
> Please update to the latest version.
(Ifrit) #1 #2 non é compatibel ca última versión de Firefox Sync.
Pof favor, actualiza á nova versión.
(Marcos) #1 #2 non é compatibel coa última versión de Firefox Sync.
Por favor, actualice á última versión.

#1 #2 non é compatíbel coa última versión de Firefox Sync.
Actualice á última versión. (Por favor non se soe por, no inglés é
común, aquí non)

> #1 #2 is not compatible with older versions of Firefox Sync. Please
> update Firefox on your other computer(s).
(Ifrit) #1 #2 non é compatíbel con vellas versións de Firefox Sync. Por favor,
actualiza Firefox nos teus outros computadores.
(Marcos) #1 #2 non é compatíbel coas versións antigas de Firefox Sync.
Por favor,
actualice Firefox nos seus computador(es).

#1 #2 non é compatíbel coas versións antigas de Firefox Sync.
Actualice o Firefox nos seus computadores.


> Search for "%S"
(Ifrit) Busca por %S"
(Marcos) Buscar por «%S»

Buscar por "%S" (Creo que hai que respetar as comillas deles, xa que o
%S é unha variábel, e creo que se se modifica ou se elimina cando fan
a compilación dálle Warnings)

Por outra banda.

Tamén acabei de modificar o gran cambio do outro día (da reunión que
tivo lugar na Trasnada e na que houbo acordos con respecto a
terminoloxía. Basicamente, levo modificado "tab" de "separador" a
"lapela". Terei que revisar a lista e comprobar se nos afecta algún
outro termo.

Un saúdo.

2010/11/5, marcoslansgarza en gmail.com <marcoslansgarza en gmail.com>:
> O Xov, 04-11-2010 ás 23:40 +0100, Enrique Estévez Fernández escribiu:
>> Boas.
>>
>> Cadeas para traducir. Fai referencia a páxina de feedback de Mozilla
>> sobre as novas versións, creo que de Fennec. Feedback estase
>> traducindo como Opinión. Pode ser que esto, veña implementado dentro
>> do Fennec e faga referencia a esta páxina.
>> http://m.input.stage.mozilla.com/gl/
>>
>> Son as cadeas que me faltan por rematar no Fennec.
>>
>> Beta Tester Tools---------Ferramentas para o probador de betas
>>
>> Communicate to Us!-----Comuníquese connosco
>>
>> Give feedback----Deanos a súa opinión
>>
>> Good----Boa
>>
>> Bad----Mala
>>
>> About this Beta-----Sobre esta beta
>>
>> Force add-ons compatibility----Forzar a compatibilidade dos complementos
>>
>> Enable the Error Console----Activar a consola de erro
>>
>>
>> #1 #2 is not compatible with the latest version of Firefox Sync.
>> Please update to the latest version.
>
> #1 #2 non é compatibel coa última versión de Firefox Sync.
> Por favor, actualice á última versión.
>> # Mobile Sync
>> # LOCALIZATION NOTE (sync.clientUpdate, sync.remoteUpdate):
>> # #1 is the "application name"
>> # #2 is the "version"
> # NOTA DE LOCALIZACIÓN (sync.clientUpdate, sync.remoteUpdate):
> # #1 é o "nome do aplicativo"
> # #2 é a "versión"
>
>> # Mobile Sync
>> #1 #2 is not compatible with older versions of Firefox Sync. Please
>> update Firefox on your other computer(s).
>
> #1 #2 non é compatíbel coas versións antigas de Firefox Sync. Por favor,
> actualice Firefox nos seus computador(es).
>
>
>
>> Search for "%S"
>
>  Buscar por «%S»
>>
>> Saúdos.
>> _______________________________________________
>> Galician mailing list
>> Galician en mozdev.org
>> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>
>
> _______________________________________________
> Galician mailing list
> Galician en mozdev.org
> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>