[Galician] outra nova versión da tradución do Thunderbird 2

Frco. Javier Rial fjrial at cesga.es
Mon Jul 16 03:41:53 PDT 2007


Corrixín uns "cómo" acentuados e algunha tradución que non gardaba a 
coherencia...

-- 
Frco. Javier Rial Rodríguez
Mancomun.org - Iniciativa Galega polo Software Libre
http://www.mancomun.org
softwarelibre at cesga.es

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gl-ES.xpi
Type: application/x-xpinstall
Size: 300783 bytes
Desc: not available
Url : http://mozdev.org/pipermail/galician/attachments/20070716/d85c6791/attachment-0001.bin 


More information about the Galician mailing list